Profiel
Projecten
CV
Contact

www.martijnschoots.nl


2020-nu
2017-2019
2009-2011
2006-2010
2010
2009
2008
2007
2006
2004


2017
2016
2004
2004
2000
2000


2007
2007
2006

Landschap- & onderzoeksopdrachten
Knowledge Mile Park, Amsterdam
Versterken natuur Reeuwijkseplassen, diverse projecten, ism van Hees t+l
Homeruspark in Almere, ontwerp ism van Hees t+l
Uitwerking masterplan herinrichting Artis in Amsterdam, ism van Hees t+l
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, bijdrage iov Arcadis / PZH / RWS
Tabula Limes Buren, vooronderzoek kunsttoepassing, ism GIDZ
Waterberging in Bovenkerkerpolder, ontwerp ism Ykema t+l
Inpassing Moskee Assalaam in Gouda Oost, locatieonderzoek ism Ykema t+l
Kunst N242, vooronderzoek kunsttoepassing, ism GIDZ Haarlem
Museumtuinen, Museum Gouda, ontwerp ism van Hees t+l

Ontwerpprijzen
2e prijs, Kunstwerk voor de Soma-tunnel in Ede, ProRail & gem Ede
Winnaar (3x) Het Kekkerek, ontwerpwedstrijd fietsparkeren
1e prijs, besloten prijsvraag (BAM Groep): ‘Breng Tiel terug naar de rivier’
1e prijs, prijsvraag Noord/Zuidlijn Amsterdam, Stichting Leve de Bouwput
1e prijs, Willem Bos Bokaal, prijsvraag Amfibisch-Wonen
2e prijs, prijsvraag Nationaal Park Oosterschelde I.O. ism W. Kraamer

Publicaties
De rotondemiddenberm, artikel in Groen, mei 2007
Onbewoond verkeerseiland, artikel in Architectuur Lokaal, lente (ISSN 1385-0482)
Handleiding voor rotonde-eigenaren (eigen beheer)